New Scout (Ghi Danh)

Thành lâp dưới Liên Hiệu mới :”Liên Đoàn Lạc Việt” nhưng nền tảng của LĐ là đội ngũ Hướng Đạo Sinh 980 và 515, dưói sự thành lập và hướng dẫn nhiều năm của Liên Đoàn trưởng Steve Lưu và các anh chị Huynh Trưỡng nhiều kinh nghiệm. LĐ Lạc Việt có thể nói là một liên đoàn từng trãi trong việc huấn luyên các em Thanh Thiếu Niên tại Fountain Valley California, trực thuộc Hội Đồng Hướng Đạo Sinh “Pacifica” của Orange County District (BSA council # 039):

Được đào tao tại LĐ Lạc Việt, đã có rất nhiều Hướng Đạo sinh với Đẳng thứ Đại Bàng (“Eagle Scout Award”, đảng cấp cao nhất của Boy Scout) và Huy Hiệu Hoàng Kim (“Gold Award”, đảng cấp cao nhất của Girl Scout) tung cánh bay trên nền trời Hướng Đao Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tháng Tám 2015 vừa qua, LĐ Lạc Viêt vừa mới làm lễ trao danh hiệu “Eagle Scout” cho thêm 5 em HĐS của troop 980 và danh hiệu “Gold Award” cho thêm 2 em Nữ HĐS thuộc troop 515: Court Of Honor 2015

Cùng với cống hiến công sức to lớn của các anh chi Huynh Trưởng trong LĐ, những hổ trơ của hội phu huynh cũng không kém phần quan trọng trong viêc dạy dỗ thế hê trẽ của người Việt tại hải ngoai trở thành người công dân tốt, những thành viên gương mẫu cho xã hôi.

Mục Tiêu của chính của LĐ là Hướng dẫn cho các em Ấu Nhi & Thiếu sinh:

 1. Hiểu và thực hành ba lời hứa và mười điều luật Hướng Đạo
 2. Biết ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần tự lập
 3. Dạn dĩ, nhanh nhẹn, và hòa đồng
 4. Hiểu phong tục, truyền thống của người Việt

Hiên nay LĐ vẫn tiếp tục đón nhân các em HĐS mới. Xin Phu Huynh vui lòng liêc lac với LĐ qua email “contact@ldlacviet.org”  hoặc contact Liên Đoản Trưởng Steve Thoại at  (714) 548-5084 để biết thêm chi tiết. Phu Huynh cũng có thê Liên lạc với LĐ qua Contact Us Form

Các em HDS mới có thể tham gia trong hình thức tạm thời (try-out) trước khi chính thức gia nhập liên đoàn.

Tuy nhiên, các huynh trưởng khuyến khich các em cần có 2 điều sau đây:

 1.  Scout hand book (thiếu nam) $14 (giá online vào tháng 2, 2017) online link: Scout Handbook để các em biết những viêc cấn làm trong lúc sinh hoạt (không có hand book các em se cảm thây lạc lỏng)
 2. Uniform (áo & quần đồng phục) cũng cân thiết để các em hòa nhâp vào đôi ngũ chung (tuy nhiên, đông phuc không bắt buôt phải có trong thời gian tâp sự & làm quen)

Các anh chị có thể mua handbook & uniform online hoặc tới Orange County Boy Scout Center (1211 E Dyer Rd, Santa Ana, CA 92705) shop để mua trưc tiếp.

Đễ tiên viêc liên lạc, xin vui lòng ghi/ cho biết rõ trong information về đoàn sinh sẽ tham gia:

 1. Full name của đoàn sinh mới
 2. Gender
 3. Date of Birth
 4. Current school, current grade level
 5. Parent’s full name, parent’s phone number and email address
 6. Home address

 

Đễ biết thêm về nhưng lơi ích trong việc gia nhập hướng đạo, mời các phu huyng đọc thêm chi tiết:

 • BSA Benefits
 • Mẫu đơn xin gia nhâp LĐ  (https://filestore.scouting.org/filestore/pdf/524-406.pdf)
  • Excerpt from the Declaration of Religious Principle The BSA maintains that no member can grow into the best kind of citizen without recognizing an obligation to God and, therefore, recognizes the religious element in the training of the member, but is absolutely nonsectarian in its attitude toward that religious training. Its policy is that the home and the organization or group with which the member is connected shall give definite attention to religious life. Only persons willing to subscribe to this Declaration of Religious Principle and to the Bylaws of the Boy Scouts of America shall be entitled to certificates of membership.
  • Parent Agreement: I have read the Scout Oath and Scout Law, and I want my child to join Scouting. I will assist them in abiding by the policies of the BSA and the chartered organization. I will:
   • Serve as an adult partner while my child is a Lion or Tiger.
   • Help my Scout grow through completion of advancements.
   • Help the unit with activities and assist as needed.
  • Cub Scout Pack Pack membership is open to youth in kindergarten through fifth grade. *Lion—Year before first grade Bear—Third grade *Tiger—First grade Webelos Scout—Fourth and fifth grade Wolf—Second grade *Lions and Tigers must have an adult partner. If the parent is not serving as the adult partner, the parental signature on the application indicates their approval of the adult partner. In addition, if the adult partner does not live at the same address as the Lion or Tiger, an adult application is required.
  • Boy Scout Troop Children can be Scouts if they have completed the fifth grade and are at least 10 years old, OR have earned the Arrow of Light Award and are at least 10 years old, OR are age 11 but have not reached age 18.
  • Venturing Crew/Sea Scout Ship Venturing and Sea Scouting are for young men and women at least 13 years old who have completed the eighth grade, or youth age 14 and not yet 21. Applicants age 18 and older must complete a BSA adult application. Venturers and Sea Scouts registered in a crew or ship prior to their 21st birthday may continue as members after their 21st birthday until the crew or ship renews its charter or until they reach their 22nd birthday, whichever comes firs
 • Uniform Inspection Sheet

Dưới đây là quá trình rèn luyên cho các em từ Âu Nhi hoặc Thiếu Niên:

cubscoutNew Cub Scouts

Pack/Cub (Ấu Nam):  cho những em tuổi từ 6-11

Regardless of age or grade, all cub scouts are required to complete the Bobcat rank before progressing to the next rank. Please note that cub scouts are not permitted to backtrack to a previous rank if the timing of his admittance is parallel to a higher rank. (For example: if a cub scout joins at age nine, he is required to complete the Bobcat rank, then immediately proceed to the Bear rank.)

Cub scouts work in dens and graduate to a higher level den at the same time. Therefore, a cub scout is not allowed to begin his next rank as soon as he finishes his previous one. He must wait until he graduates. However, during the time he is on hold, he is encouraged to undergo extra elective adventures for extra experiences and life lessons until the time comes to begin his next rank requirements.

Note: Each completed adventure awards that scout with an adventure loop to wear on his belt, with the exception of the Webelos and Arrow of Light pins.

First rank = Bobcat: First rank of Cub Scouting. All Cub scouts earn this rank regardless of age or grade. Cub scouts achieve Bobcat by learning the Cub scout motto, the Scout Oath, and the Scout Law, as well as learning the Cub Scout sign, salute, and handshake.

1st grade/ age 7= Tiger: Cub scouts earn this badge by completing six required adventures and one choice adventure with his den or family. When a scout has successfully earned the Tiger badge, he is given the badge by a guardian at the next pack meeting, officially moving up to the next rank. The scout can continue to do other adventures until he turns 8 years old or completes 1st grade, when he then begins on his next badge requirements.

2nd grade/ age 8 = Wolf: Cub scouts earn this badge by completing another six adventures and one elective adventure, and his guardian and den leader must sign off all requirements from his book. When all requirements have been met, the Wolf badge is presented to him at his next pack meeting. The scout can work on the remaining adventures from Wolf rank until he reaches 3rd grade or turns nine years old.

3rd grade/ age 9 = Bear: Cub scouts earn this rank by completing yet another six adventures and one elective, and his den leader and guardian must approve of each requirement in his book. When all requirements are completed, the scout is rewarded with the Bear badge. As a Bear rank, the scout can continue to do the remaining adventures until he turns ten years old, or progresses to 4th grade.

Note: The Webelos rank is actually a program in which a cub scout prepares for his transition into Boy scouts. The term “Webelos” is an acronym meaning “We’ll Be Loyal Scouts” and therefore never used without the “s”. The program is eighteen months long, and during this time, a cub scout must complete several requirements.

4th grade/ age 10 = Webelos 1: The first part of the program, scout must complete twenty hobby and career activity badges. These badges shift from home-centered to group-centered with the scout’s den. In addition, when a scout completes an activity, he receives the corresponding badge to that activity, which he can pin onto a hat or a set of ribbons called the Webelos colors.

Cub scouts working towards Webelos are also assigned five required adventures and two elective adventures. The two elective adventures are the only adventures available in both Webelos rank and the Arrow of Light rank. When the scout has completed the requirements for each adventure, the den leader approves of most of the adventures, rather than the parent.

5th grade/ age 11 = Webelos 2: The second part and continuation of the eighteen month transition. A scout working towards Webelos continues his work towards the twenty activity badges and seven adventures which will ultimately award him the rank of Webelos. When the scout has completed his twenty activity badges and his seven adventures, he is awarded the Webelos rank at his next pack meeting.

Highest Rank: Arrow of Light: Highest award for Cub scout. This rank thoroughly prepares a scout for the transition to a boy scout. A scout must complete four required adventures and three elective adventures. For each adventure, the scout earns a pin to wear on his hat or Webelos colors. He must also have all the Arrow of Light requirements in his book completed and accepted. When he has done all the adventures and requirements for Arrow of Light, he is eligible to receive the Arrow of Light badge.
The Arrow of Light is the only badge permitted to be worn on the Boy Scout uniform when he graduates to a Boy Scout Troop.

The end of cub scouts is not necessarily the end of Scouting altogether. When a Cub Scout has completed all ranks in Cub Scouts, he may transition together with his den to a troop, where he will begin a new adventure full of new challenges. Scouting has only just begun.

 

boyscout

New Boy Scouts

Eagle Scout, the highest rank in Boy Scouting, has been earned by young men for 100 years. Requirements have changed over the years, yet the program elements have remained true to the original Eagle Scout requirements. A boy scout must demonstrate citizenship and caring for his community and others, leadership qualities, and outdoor skills that show self-sufficiency and the ability to overcome obstacles. He must also have developed and carried out a service project to benefit his community. The experiences Boy Scouts have while on the scouting trail not only benefit them and their community now, but will continue to do so in the future. A recent study conducted by Baylor University proves a simple equation: Eagle Scout = Greater Success in Life.
The Scouting program greatly assists young men to build self-confidence and perseverance so they can learn to take on challenges and succeed. Through the additional progression required to earn the Eagle Scout rank, these effects are Boy Scouts of America amplified … Read more

Eagle Scout Rank

 • To earn the Eagle rank, a Boy Scout must:
  • Progress through the ranks in the following order:
   • Scout
   • Tenderfoot
   • Second Class
   • First Class 
   • Star Scout
   • Life Scout  
   • Eagle Scout
   • Earn 21 Introduction to Merit Badges, including:
    • First Aid
    • Citizenship in the Community
    • Citizenship in the Nation
    • Citizenship in the World
    • Communications
    • Environmental Science
    • Personal Fitness
    • Camping
    • Family Life
    • Personal Management
    • Emergency Preparedness or Lifesaving
    • Cycling, Hiking, or Swimming
  • Serve six months in a troop leadership position.
  • Plan, develop, and give leadership to a service project for any religious organization or any school or community.
  • Take part in a Scoutmaster conference.
  • Successfully complete an Eagle Scout board of review.

Troop/Scout 980 (Thiếu Nam): dành cho những em tuổi từ 12-18.

Scout rank is based on the scout advancement pace, not grade. Each rank is achieved by successfully completing all the rank requirements found in The Boy Scouts of America Handbook, and those on the Scoutmaster Conference sheet. Boy scouts will also be required to complete the board of review for each rank.

Leave a Comment