Nào Về Đây

Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau. (Today we get together)
Cuộc đời vui thú có lúc nào thảnh thơi. (a Life filled with fun, not a dull moment)
Anh với em ta cùng sống vui trọn đời. (You & I live a fun-filled life)
Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau. (Later, we shall meet again)
Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau. (Later, we shall meet again)