Credit Card (Need to Know)

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  VHung 4 years, 2 months ago.

 • Author
  Posts
 • #8795

  VHung
  Keymaster

  Các hãng credit card đã thay thế phần lớn credit cards của bạn với con chip trên đó.
  Visa card

  Chip này sẽ giúp chống hacker & fraud. Tuy nhiên một số vendor chưa có máy đọc chip nên ho vẩn dùng cách xưa, tức là “cà thẻ”.

  Các bạn nên cẩn thận vì credit card bank bây giờ chỉ protect & chịu trách nhiêm bào hiểm cho người xử dụng khi họ dùng “chip ID reader” & banks sẽ từ chối không bào vệ cho bạn nếu bạn dùng credit card trên máy củ (“cà thẻ”).

  Vì vậy, khi người bán xin bạn cà thẻ thay cho chip read, thì bạn nên từ chối, hoặc dùng credit card khác (không co chip trên đó vì nhà bank vẩn con chiu bảo hiểm trên thẻ mà ho chưa đổi qua chip cho bạn)
  Thân,
  VH

You must be logged in to reply to this topic.