Trại Liên Đoàn 2017 (Bridging Camp)

October 27, 2017 @ 5:00 pm - October 29, 2017 @ 11:00 am
Prado Regional Park (Chino, CA), Chino, CA, 91708

Bridging Camp - Trại Liên Đoàn 2017 October 27 - 29 Prado Park, thành phố Chino, California - nhập trại: chiều Thứ Sáu Oct 27, bắt đầu sau 3pm - rời trại: 1 giờ trưa Chủ Nhật, Oct 29 Đất … Continue reading Trại Liên Đoàn 2017 (Bridging Camp)