Sinh Nhật Liên Đoàn 4th birthday 2019

Free
May 4 @ 9:00 am - 1:00 pm
Milesquare Park, Fountain Valley, CA, 92708

Chương trình: 9:30 - 10:00 Chào cờ, cắt bánh Sinh Nhật và chụp hình lưu niệm. 10:00 - 10:15 Chia đội và change uniform B 10:15 - 11:30 Games 11:30 - 12:00 Hạ cờ, ăn pizza và ăn bánh SN.