Court of Honor – July 8th, 2017

July 8 @ 10:00 am - 12:00 pm
LDS Church – (Westminster), Westminster, CA, 92683

Detail will be updated.   Xin thông báo cùng quý Trưởng và anh chị phụ huynh là COH năm nay sẽ là ngày July 08 2017. Các em hoàn tất Eagle và Gold trước tháng Sáu thì sẽ tham gia … Continue reading Court of Honor – July 8th, 2017