Chào cờ đầu năm 2018

March 4 @ 8:00 am
Huntington Beach Park, Huntington Beach, CA, 92647

Chào cờ đầu năm : March 4, 2018: Thân chào quý Trưởng và quý a/c Phụ Huynh, Liên Đoàn Lạc Việt sẽ không sinh hoạt vào thứ bảy March 3 tại Mile Square Park. Nhưng Liên Đoàn sẽ tham dự … Continue reading Chào cờ đầu năm 2018