LDLacViet

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt Làm Lễ Đeo Khăn và Văn Nghệ Du Ca Giúp Nạn Nhân Động Đất ở NEPAL

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt Làm Lễ Đeo Khăn và Văn Nghệ Du Ca Giúp Nạn Nhân Động Đất ở NEPAL Category: Tin Tốt THT/SucManhCongDong.Net (Fountain Valley) – Ngày 20-6-2015 vừa qua, Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc-Việt (LĐLV) làm…
Read more