Troop 980 News

Pacifica District Camporee -2016

Video: From Tr Bryan:     From Tr Thach https://www.facebook.com/thach.thong/videos/1246236975406136/ https://www.facebook.com/thach.thong/videos/1242265699136597/ 1) Location: (khoảng 30 phút từ Mile Square park) Oak Canyon Park 5305 Santiago Canyon Drive, Silverado, CA 92676Phone: (714) 563-9778 Web site: http://jamesevents.com/venues/oak-canyon-park-orange-county/ Các anh chị xem attachment…
Read more

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt Làm Lễ Đeo Khăn và Văn Nghệ Du Ca Giúp Nạn Nhân Động Đất ở NEPAL

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt Làm Lễ Đeo Khăn và Văn Nghệ Du Ca Giúp Nạn Nhân Động Đất ở NEPAL Category: Tin Tốt THT/SucManhCongDong.Net (Fountain Valley) – Ngày 20-6-2015 vừa qua, Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc-Việt (LĐLV) làm…
Read more