Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc-Việt

High Lights:

Coming soon:

Court of Honor 2019

Recent Events (past events):

Bridging Camp 2018

Mataguay Summer Camp


This slideshow requires JavaScript.


Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc-Việt (LĐLV) ghi danh chính thức với Đoàn Nam / Nữ Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ (Boy Scouts of America, Troop 980 & Girl Scouts of the USA, Troop 515), cung cấp cho các em thanh niên (Crew/Venture), thiếu niên (Troop/Scout & Cadette) & thiếu nhi (Pack/Cub & Junior/Brownie) những chương sinh hoạt lành mạnh để các em tự rèn luyện bản thân. Hướng dẫn các em trách nhiệm của người công dân tốt đồng thời tự tạo cho mình thân thể tráng kiện, ý chí vững vàng.

LĐLV vừa thành lập ngày 2 tháng 5 năm 2015 và đã có hơn 110 hướng đạo sinh, sinh hoạt hằng tuần tại Mile Square Park vào mỗi thứ Bảy từ 9:30AM – 12:30PM gần góc đường Euclid Avenue và Heil Street.

Thành lập dưới tên gọi mới: “Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc-Việt” nhưng nền tảng của LĐ là đội ngũ Hướng Đạo Sinh 980 & 515 dưới sự thành lập và hướng dẫn nhiều năm của Liên Đoàn Trưởng Steve Lưu Dân Thoại và các Huynh Trưởng nhiều kinh nghiệm. LĐ Lạc-Việt là một liên đoàn từng trải, rất nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện các em thanh thiếu niên tại Fountain Valley, Nam California, trực thuộc Hội Đồng Hướng Đạo Sinh “Pacifica District” của Orange County Council (BSA Council #039).

Được đào tạo từ LĐLV, đã có rất nhiều hướng đạo sinh với đẳng thứ Đại Bàng (“Eagle Scount Award”, đẳng cấp cao nhất của nam hướng đạo sinh “Boy Scout”) và Huy Hiệu Hoàng Kim (“Gold Award”, đẳng cấp cao nhất của nữ hướng đạo sinh “Girl Scout”) tung cánh bay trên nền trời Hướng Đạo gốc Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tháng Tám 2015 vừa qua, LĐ Lạc-Việt vừa mới làm lễ trao danh hiệu “Eagle Scout” cho 5 em HĐS nam thuộc Troop 980, và danh hiệu “Gold Award” cho 2 em HĐS nữ thuộc Troop 515 (Court Of Honor 2015).

Cùng với cống hiến công sức to lớn của các Huynh Trưởng trong liên đoàn, những hỗ trợ của quí anh chị phụ huynh trong Hội Phụ Huynh cũng không kém phần quan trọng trong việc dạy dỗ thế hệ trẻ của người Việt tại hải ngoại trở thành người công dân tốt, những thành viên gương mẫu cho xã hội.

Mục tiêu chính của LĐ là hướng dẫn cho các em hướng đạo sinh:

  1. Hiểu và thực hành ba lời hứa và mười điều luật Hướng Đạo;
  2. Biết ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần tự lập;
  3. Dạn dĩ, nhanh nhẹn, và hòa đồng;
  4. Hiểu phong tục, tập quán và truyền thống của người Việt.

– Tìm hiểu thêm về Hướng Đạo Việt-Nam: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hướng_Đạo_Việt_Nam

– Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt-Nam: http://www.huongdao-vietnam.org


Hội Đồng Trưởng:

Leadership Team (Ban Điều Hành) Name Email
Chartered Organization Representative (Liên Đoàn Trưởng) Steve Lưu Dân Thoại
External Affairs Officer (Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ) Lý Vĩnh Phong
Internal Affairs Officer (Liên Đoàn Phó Nội Vụ) Nguyễn Tân
Treasurer (Thủ Quỹ) Huỳnh Kim
Secretary (Thư Ký) Leesa Trần Vân

Lạc_Việt_Hành_Khúc (PDF)